Udvikling i din by

Du kan få indflydelse på planen, ved at deltage i en række arrangementer, som afholdes før og efter sommerferien.
Der er ingen tilmelding, og du behøver ikke at kunne deltage i alle arrangementer, for at være med!

Kom og vær med:
Der afholdes 4 arrangementer i løbet af 2011

Vi havde byvandring med efterfølgende møde i St. Ajstrup gl. skole den 15. juni. Det var dejligt, at så mange af byens borgere var mødt frem. Det viser at der er interesse for at bevare og udvikle vores lille samfund her i St. Ajstrup.

Den 24. August lavede vi en SWOT analyse af St. Ajstrup som kom frem til flg. resultat:

Styrker
• De rekreative områder/landskabet – f.eks. heden, Halkær Bredning
• Brugsen
• En velfungerende borgerforening
• Tæt på naturskøn golfbane
• Attraktive boligpriser
• Trygge omgivelser
• Et godt sammenhold – byens borgere kender hinanden godt
• Forsamlingshuset
• Legepladsen
• Sportspladsen
• Fred og ro
• Godt drikkevand
• God opbakning fra oplandet ved arrangementer
• Unge borgere
• Folk med stor erfaring
• Pæne bygninger

Svagheder
• Dårlig mobildækning
• Dårlig bredbånd/fibernet dækning
• Ingen busforbindelser
• Cykelstier
• Ikke nok unge borgere
• Manglende opbakning til fællesaktiviteter
• Forsamlingshuset bruges ikke nok
• For få fritidsaktiviteter
• Dårlig ryddelighed
• For høje hastigheder gennem byen
• Dårlige udsigtsforhold ift. trafik
• Uopdragne hunde(ejere)

Muligheder
• Fartdæmpende foranstaltninger
• Guidet naturture
• Adgang til naturen
• Bedre information til telebusordning
• Aftenskole og sportsaktiviteter
• Tiltrække ny borgere
• Aktiviteter for børn og unge
• Decentralisering/mindre kommunalt bureaukrati
• Beholde tingene i lokalområdet
• Hjertestarter inklusiv kursus
• Udstykning af til nybygning
• Bogbus
• Flere skoler at vælge imellem
• Saneringspulje
• Tiltrække virksomheder til byen/området
• Koncert eller andre arrangementer på sportspladsen
• Fast sponsorpenge fra kommunen
• Samarbejde med naboforeninger
• Motionsgymnastik

Trusler
• Lovgivning – fra snak til handling
• Vanskelig kontakt til off. Myndigheder
• Boligspekulation – opkøb af gamle/forfalde boliger – ”Låsby Svendsen problematik”
• Affolkning
• Afstand til vagtlæge, skadestue mm.
• Ventetid ift. ambulance mm.
• Mobildækning i tilfælde af nødstilfælde
• De store afstande
• Skolelukninger
• Hvis Brugsen lukker eller flytter
• Hvis snerydning/vedligehold af veje reduceres
• Kriminalitet
• Kommunens placering af sociale klienter
• Lave boligpriser
• Kommunens størrelse – mindre byer kan blive glemt
• Energipriser
• Mindre sammenhold i byen
• Manglende kommunale tilskud

På mødet onsdag, den 14. september blev flg. projektgrupper sat op:

Projekt: Hjertestarter

Projektgruppens medlemmer Adresse Tlf.nr. e-mail
Anders Skifter St. Ajstrupvej 37 98 35 53 69 asa@ah.dk
Leo Sørensen Borupvej 87 98 35 54 65
Ejgil Fristrup St. Ajstrupvej 34 98 35 54 36

Projekt: Sikker Trafik

Projektgruppens medlemmer Adresse Tlf.nr. e-mail
Frede Thyrrestrup St. Ajstrupvej 49 98 35 53 81
Victoria Errath Borupvej 89 96 71 41 21

Projekt: Fritidsaktiviteter

Projektgruppens medlemmer Adresse Tlf.nr. e-mail
Judith Dahl St. Ajstrupvej 56 98 35 51 01 juda56@dlgnet.dk

Projekt: Mobildækning

Projektgruppens medlemmer Adresse Tlf.nr. e-mail
Marcel Errath Borupvej 89 96 71 41 21 marcel@errath.com

Hvis du ønsker at deltage i en af grupperne skal der tages kontakt til Judith Dahl, juda56@dlgnet.dk

Spørgsmål og mere information
Hvis du har spørgsmål til udviklingsplanen, er du velkommen til at kontakte:
Landdistriktskonsulent, Peter Pindstrup på tlf. 9931 1946 og e-mail pp-sbu@aalborg.dk, eller du kan besøge www.aalborgkommune.dk/landdistrikter.